Neuromotorische revalidatie richt zich op de revalidatie van de hersenen, ruggenmerg en zenuwen. Alle neurologische symptomen kunnen verschillende gevolgen hebben op neuromotorisch vlak. Zo kunnen bijvoorbeeld spierkracht, gevoeligheid, coördinatie en evenwicht aangetast zijn. Er kan tevens ook spasticiteit of verlamming optreden.

Door middel van oefentherapie worden de neurologische en motorische functies getraind.Allemaal aangepast aan de noden van de patiënt. Daarbij worden er ook specifieke technieken aangeleerd om de zelfredzaamheid in de thuissituatie te verhogen.

 

Aangewezen bij:

  • Neurologische aandoeningen die progressief ontstaan: bv. Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, spierziektes, …
  • Plots optredende aandoeningen: hersenbloeding en -infarct, hersentrauma door val, ongeluk
  • Evenwichtsstoornissen en duizeligheid
  • ...