Revalidatie van kinderen en adolescenten.

De aandacht wordt gelegd op de behandeling van specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op kinderleeftijd. Centraal staat de motorische ontwikkeling en het motorisch leren van het kind. De algemene fysieke fitheid wordt getraind met als doel verbetering van spieren, hart- en longfunctie.

 

Doelgroep

  • Kinderen met orthopedische aandoeningen
  • Kinderen met sportletsels
  • Kinderen met groeiproblemen
  • Kinderen met moeilijkheden van grove motorische vaardigheden (vb. evenwicht, bal gooien/vangen…)
  • Kinderen met moeilijkheden op vlak van coördinatie en ontwikkeling
  • ...